grad imotski | the town of Imotski 

grad imotski

Imotski je stari povijesni grad čije prvo spominjanje datira u 10. st. Nastao je na temeljima starohrvatske župe Emothe kao središte šire regije zvane Imotska krajina, koja se prostire na površini od 626 km2. Kroz mnoga stoljeća Imotski je njezino privredno, upravno i kulturno središte. Danas broji nešto više od 10.000 stanovnika. Klima je mediteransko-kontinentalna, ugodna za življenje.

Stara gradska jezgra građena je klesanim kamenom, zbog čega Imotski mnogi smatraju jednim od najljepših dalmatinskih gradića. Nad gradom se nadvisuje starohrvatska utvrda Topana sa zavjetnom crkvicom Gospe od Anđela iz 18. stoljeća. Gradsko područje obuhvaća i naselja Vinjani, Glavina i Medvidovića Draga.

Svojim zapadnim rubom grad doslovce obuhvaća Modro jezero. Na udaljenosti od samo 1km u smjeru sjeverozapada nalazi se nadaleko poznato Crveno jezero, koje spada među najdublja u Europi. Zbog dojmljivosti i dramatičnosti Modrog i Crvenog jezera, oko njih su se isplele mnoge legende i vilinske priče koje su se pretvorile u dragocjeno etnološko nasljeđe. Osim ova dva jezera, uokolo se nalaze mnoge bezvodne vrtače nastale na mjestima negdašnjih jezera. Smatra se da je u ovom kraju nastala i narodna balada „Hasanaginica“ koja je prevedena na mnoge jezike i pripada svjetskoj književnoj baštini.

Pristupačnost imotskih jezera, koja se smatraju hidrogeološkim fenomenima i svjetskom rijetkošću, pridonosi atraktivnosti Imotskoga kao turističkog odredišta, blizina ljetovališta na Makarskoj rivijeri osigurava stalni dolazak izletnika. Povijesni artefakti od prapovijesti do danas čuvaju se u Zavičajnom muzeju i Muzejskoj zbirci Franjevačkog samostana, te svjedoče o dugoj i burnoj prošlosti ovoga područja koje je oduvijek bilo na vjetrometini povijesnih previranja.

the town of Imotski

The old historical town of Imotski was first mentioned in the 10th century. It developed on the site of the early Croatian parish Emothe as the centre of the region known as Krajina Imotska/Imotska region, covering an area of 626 km2. Through the centuries Imotski has been its economic, administrative and cultural centre. Today, more than 10,000 inhabitants live in Imotski.

The old town was built in carved stone, thanks to which Imotski is considered one of the most beautiful Dalmatian towns. Above the town, there is an old Croatian fortress Topana and the votive Church of Our Lady of Angels from the 18th century. On the western edge of the town stretches the Blue Lake, while at a distance of about 1km northwest there is the well-known Red Lake.

From uniqueness and beauty of the two lakes numerous legends and fairy tales have stemmed and became valuable ethnological heritage of the area. Apart from the lakes, there are many dry karst valleys. It is also believed that 'Hasanaginica' derives from this area, the folk ballade which has been translated into many world languages and belongs to the world literature heritage. The lakes and their accessibility from Imotski add to the appeal of Imotski as a tourist destination. The vicinity of Makarska Riviera resorts provides a constant arrival of visitors. Imotski is the district centre, whose territory includes the area of the town and suburbs of Vinjani, Glavine and Medvidović Draga.

Historical artefacts from prehistoric times until today are exhibited in the Heritage Museum and the museum collection of the Franciscan Monastery and stand witness to the long and turbulent history of this area.